Vi kutter matsvinn med 20% innen 2020

Reduksjon av matsvinn

Vi jobber aktivt med å redusere vårt matsvinn med 20 % innen 2020.

Vi har signert en avtale med Klima- og Miljødepartementet om å kutte matsvinn med 50 % innen 2030. Dette er ett av bærekraftsmålene til FN.

Som et ledd for å nå dette målet, er vi med i prosjektet KuttMatSvinn 2020, hvor vi skal redusere kjedens matsvinn med 20 % innen 2020. Å kaste mat er nemlig sløsing med ressurser og gode produkter.

Ved å signere denne avtalen, forplikter vi oss til å kartlegge og rapportere på matsvinn. Vi skal gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift, samt samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden.

Alle bidrar med sitt

Siden starten av Matsvinn-prosjektet, har Thon Hotels kastet 22 tonn mindre matavfall. Dette tilsvarer hele 68 tonn CO2-utslipp. Blant de viktigste tiltakene for å kaste mindre mat, er å opplyse gjestene om hvordan de selv kan bidra.

Den største andelen av matsvinnet kommer fra buffetene på hotellene. Med bordskilt med slagord som «spis så mye du vil, men ikke kast maten», oppfordres våre gjester til å forsyne seg flere ganger. Enkelte hoteller har plakater som forteller hvor mye mat som ble kastet dagen før. Dette skaper økt bevissthet, og har blitt godt mottatt av gjestene.

Overskuddsmat har blitt forundringsposer

Thon Hotels samarbeider med Too Good To Go, en app skapt i kampen mot matsvinn. Via appen kan hoteller videreselge overskuddsmat fra buffetene, i form av forundringsposer, til en veldig hyggelig pris.

Så langt har dette blitt tatt godt i mot, og vi har hittil reddet 4167 porsjoner fra søpla. Dette betyr et kutt i klimautslipp tilsvarende 8,3 tonn CO2. Målet er å få enda flere hoteller med i ordningen.