Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Vi kutter matsvinn med 20% innen 2020

Reduksjon av matsvinn

Vi jobber aktivt med å redusere vårt matsvinn med 20 % innen 2020.

Vi har signert en avtale med Klima- og Miljødepartementet om å kutte matsvinn med 50 % innen 2030. Dette er ett av bærekraftsmålene til FN.

Som et ledd for å nå dette målet, er vi med i prosjektet KuttMatSvinn 2020, hvor vi skal redusere kjedens matsvinn med 20 % innen 2020. Å kaste mat er nemlig sløsing med ressurser og gode produkter.

Vi er i gang med utdanning av eksperter per hotell, det gjennomføres informasjonsmøter ute på hotellene og det lages i disse dager materiell hotellene kan bruke.

Ved å signere denne avtalen, forplikter vi oss til å kartlegge og rapportere på matsvinn. Vi skal gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn i egen bedrift og samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden.