Etiske retningslinjer og leverandøroppfølging

Thon Hotels er underlagt de samme etiske retningslinjer som resten av konsernet. De etiske retningslinjene stiller tydelige krav til ansatte, leverandører og samarbeidspartnere.

Kaffemaskin på hotellrom

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger oppunder Olav Thon sin visjon, sitt formål og sine verdier. Dette dokumentet beskriver gruppens etiske filosofi, og gir noen rammer for hva som oppfattes som ansvarlig atferd. Dette er viktig overfor våre medarbeidere, gjester/kunder, samarbeidspartnere, leverandører, forretningsforbindelser og samfunnet som en helhet, da det bidrar til en gjensidig respekt og tillit som er viktig for å drive forretningspraksis - i dag og i fremtiden.

Se fullstendige retningslinjer på Olav Thon Gruppen sine nettsider.

Leverandøroppfølging

Olav Thon Gruppen kjøper inn varer og tjenester for 3 – 4 milliarder kroner i året, og har et stort ansvar som innkjøper. Ansvarlige innkjøp er et stadig viktigere fokusområde, og konsernet etterstreber dette gjennom følgende tiltak:

  • En innkjøpspolicy, som stiller krav til ansvarlige innkjøp
  • Grundige standardvilkår, som stiller viktige krav til leverandørers og underleverandørers fokus på, og kontinuerlige arbeid med, menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og anti-korrupsjon.
  • En årlig evaluering av et utvalg av Olav Thon Gruppens leverandører, med vekt på deres arbeid med etikk og samfunnsansvar.

Avtalekode

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalekode.