Trapper med gule markeringer for synshemmede

Universell utforming

I Thon Hotels jobber vi aktivt for å kunne tilby våre gjester og ansatte et miljø som følger kravene om universell utforming, både fysisk og digitalt.

  • Thon Hotels har integrert informasjon om Universell Utforming i internkurs/opplæring
  • Våre hoteller har teleslynge i resepsjonsområdene
  • Alle våre konferansehoteller kan tilby et møterom med teleslynge

Tilgjengelige nettsider

Vi ser på tilgjengelige nettsider som en prosess og et virkemiddel for å øke tilgjengelighet og brukervennlighet for alle, og for å sikre de med nedsatt funksjonsevne likeverdig tilgang.

Vi er opptatt av flatt design og benytter ikke flashbasert utforming. På denne måten vil brukere navigere mest mulig selvstendig. Vi er opptatt av kontraster mellom overskrift og brødtekst og benytter punktlister ved oppramsing av informasjon.

Løsninger vi lager, skal oppfylle minimum Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0-retningslinjer på nivå AA.

Til tross for en del iverksatte tiltak, har vi fortsatt mer å gå på, og vi fokuserer på å bli enda bedre på universell utforming av alle våre nettsider.

Bruk firmaavtale

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalenummer.