Universell utforming

I Thon Hotels jobber vi aktivt for å kunne tilby våre gjester og ansatte et miljø som følger kravene om universell utforming, både fysisk og digitalt.

Trapper med gule markeringer for synshemmede
  • Vi har integrert informasjon om Universell Utforming i internkurs/opplæring
  • Våre hoteller har teleslynge i resepsjonsområdene
  • Alle våre konferansehoteller kan tilby et møterom med teleslynge
  • Vifølger WCAG-retningslinjene for at alle skal kunne bruke nettsidene våre uavhengig av funksjonsevne

Tilgjengelige nettsider

Vi ønsker å lage nettsider som er enkle å bruke enten man har dårlig internetthastighet, sitter i sterkt sollys, har nedsatt funksjonsevne eller kognitive utfordringer. Derfor er universell utforming en naturlig del av alt vi gjør innen design og utvikling.

Løsninger vi lager, skal oppfylle minimum Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0-retningslinjer på nivå AA.

Vi vet at teknologien endrer seg hver dag, og vi jobber derfor kontiunerlig med å sørge for at nye behov blir ivaretatt.

Avtalekode

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalekode.