President i Røde Kors, Sven Molleklein, sammen med Olav Thon

Pantelotteriet

I Pantelotteriet kan du bruke tomme bokser og flasker som innsats når du panter. Gevinstene er på opp til en million kroner, og overskuddet går til Røde Kors.

Det var Olav Thon personlig som etablerte Pantelotteriet, av omtanke for både miljø og veldedig arbeid. Tanken er at Pantelotteriet vil bidra til at flere panter, og skape en varig inntektskilde for veldedige organisasjoner.

Overskuddet fra Pantelotteriet går direkte til Røde Kors, som ved årsskiftet til 2020 hadde mottatt utrolige 300 millioner kroner. Lotteriet har med dette blitt en av organisasjonens viktigste inntektskilder.

Pantepengene går til det lokale Røde Kors arbeidet rundt omkring i Norge. Eksempler på aktiviteter er besøkstjeneste, leksehjelp, Flyktningeguide, visitortjenesten og hjelpekorpset.

Røde Kors er en moderne, humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap, med medlemmer over hele landet. Organisasjonen er politisk og religiøst uavhengig. I krigssituasjoner skal Røde Kors bidra gjennom å gi beskyttelse og hjelp til mennesker som blir ofre for væpnede konflikter. I fredstid er Røde Kors en beredskapsorganisasjon som yter hjelp til utsatte og sårbare grupper i samfunnet.

Avtalekode

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalenummer.