En inkluderende arbeidsplass

Vi i Thon Hotels ønsker å bidra til å få flest mulig mennesker ut i arbeidslivet.

To lærlinger får veiledning av kjøkkensjef

Samarbeidet med NAV Alna og Bjerke 

Olav Thon Gruppen, med Thon Hotels i spissen, har siden 2013 hatt et sentralt samarbeid med NAV i bydelene Alna og Bjerke. Gjennom dette samarbeidet tilbyr flere av hotellene i Oslo praksisplasser til mennesker som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet. Siden 2013 har hele 39 personer fått tilbud om praksisplass.

Samarbeidet har som mål å bidra til at personer med innvandrerbakgrunn får økt innpass i det ordinære arbeidslivet. Samarbeidet er en vinn-vinn situasjon for begge parter - kandidatene får arbeidstrening, språktrening og et nettverk, hotellene knytter til seg ressurser som raskt kan gå inn i jobb.

I 2016 har totalt 11 kandidater fra henholdsvis Felles introduksjonsprogram i Grorud, kvalifiseringsprogrammet og sosialtjenesten, fått tilbud om praksisplass på 5 av våre hoteller i Oslo. Av disse 11 har arbeidspraksisen ledet til jobb for to praktikanter, og flere av de som har hatt praksis i 2016 fortsetter i 2017 med mål om jobb.

Pøbelprosjektet

Etter lengre tids uformelt samarbeid inngikk Olav Thon Gruppen en sentral samarbeidsavtale med Pøbelprosjektet i 2017. I 2016 var det 8 praktikanter som fikk prøve seg ved våre hoteller. I tillegg har fem ansatte i Thon Hotels og Thon Eiendom bidratt med innlegg på arbeidsgiverdag hos Pøbelprosjektet.

Avtalekode

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalekode.