Miljø og grønn drift

Som en av Norges største eiendomsaktører og hotellkjeder har vi et betydelig miljøansvar. Vi jobber for et miljøvennlig forbruk, reduserte avfallsmengder og spart energi.

Gressplen med logoen til Stiftelsen Miljøfyrtårn

Olav Thon Gruppen har siden 2012 deltatt i FN initiativet Global Compact. Dette er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Olav Thon Gruppen arbeider systematisk med samfunnsansvar innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, anti-korrupsjon og sosialt engasjement.

Miljøfyrtårn

Alle våre hoteller i Norge – både franchise og egeneide – er Miljøfyrtårnsertifisert, noe som betyr at vi har fokus på:

  • Avfallsreduksjon og miljøvennlig avfallshåndtering
  • Energisparende tiltak
  • Innkjøp av miljøvennlige produkter
  • Tiltak for bedre arbeidsmiljø
  • Økologisk mat

Grønt punkt

Vi er Kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge, og stiller dermed krav til våre norske vareleverandører om medlemskap i returordning for emballasje. Vi stiller også strenge etiske krav til våre leverandører.

Kutt matsvinn

Thon Hotels jobber systematisk for å redusere matsvinn på alle våre hoteller. Vi samarbeider blant annet med «Too Good To Go» hvor overskuddsmat selges.

Energi

Olav Thon Gruppen arbeider systematisk med energireduksjon, og vi har et mål om at energiforhold skal inngå i relevante beslutninger med betydning for energiforbruket. Vi setter oss årlige energimål, og ved hjelp av aktiv energioppfølging dokumenterer og rapporterer vi oppnådd energiresultat.

Gjennom energiledelse har vi fokus på energiforbruk, effektforbruk og CO2. Gjennom god planlegging ønsker vi å minimalisere fremtidige energikostnader.

Systematisk energioppfølging er et godt eksempel på at det ikke er motstrid mellom bærekraft og økonomi. Spart energi er også spart CO2.

Årlig klima- og miljørapport gjøres tilgjengelig på forespørsel.

Avtalekode

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalekode.