Gå direkte til innhold
Gressplen med logoen til Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljø og grønn drift

Som én av Norges største hotellkjeder, har vi et betydelig miljøansvar. Vi jobber for et miljøvennlig forbruk, reduserte avfallsmengder og spart energi.

Miljøfyrtårn

Vi Miljøfyrtårnsertifiserer alle våre egeneide hoteller i Norge, noe som betyr at vi har fokus på:

  • Avfallsreduksjon og miljøvennlig avfallshåndtering
  • Energisparende tiltak
  • Innkjøp av miljøvennlige produkter
  • Tiltak for bedre arbeidsmiljø
  • Økologisk mat

Årlig klima- og miljørapport gjøres tilgjengelig på forespørsel.

Grønt punkt

Vi er Kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge, og stiller dermed krav til våre norske vareleverandører om medlemskap i returordning for emballasje.

Energisparing

Olav Thon Gruppen har satt i gang et omfattende energisparingsprosjekt i regi av Enova. Dette har hittil resultert i en årlig besparelse på 26,4 GWh. Vi ønsker å skåne miljøet uten at det går på bekostning av komforten for våre gjester.

Bærekraftig energi

1. januar 2017 skrev Thon Hotels under en avtale om opprinnelsesgarantier som sikrer at alt elektrisk forbruk på Thon Hotels sine egeneide hoteller i Norge er klimanøytralt, eller CO2-fritt. En opprinnelsesgaranti er en garanti for at det blir produsert like mye klimanøytral elektrisitet som man forbruker. Den elektriske energien som produseres på bakgrunn av avtalen produseres på norske vannkraftverk. Ca. 75 % av Thon Hotels sitt CO2-utslipp stammer fra forbruk av elektrisitet, og avtalen vil derfor føre til en betydelig reduksjon i klimapåvirkningen til Thon Hotels.

I fremtiden vil det sannsynligvis bli større forventninger fra både kunder, gjester og myndigheter til at firmaer tar et større samfunnsansvar, og tenker på miljøet i forbindelse med drift. Thon Hotels ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn for fremtidige generasjoner.