Gå direkte til innhold

Miljø og grønn drift

Gressplen med logoen til Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljø og grønn drift

Som én av Norges største hotellkjeder, har vi et betydelig miljøansvar. Vi jobber for et miljøvennlig forbruk, reduserte avfallsmengder og spart energi.

Miljøfyrtårn

Vi Miljøfyrtårnsertifiserer alle våre egeneide hoteller i Norge, noe som betyr at vi har fokus på:

  • Avfallsreduksjon og miljøvennlig avfallshåndtering
  • Energisparende tiltak
  • Innkjøp av miljøvennlige produkter
  • Tiltak for bedre arbeidsmiljø
  • Økologisk mat

Vi er også Kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge, og stiller krav til våre norske vareleverandører om medlemskap i returordning for emballasje.

Grønne konferanser

Vi har i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn og klimapartnere utviklet Grønne Konferanser. Dette er konferanser som er i tråd med Stiftelsen Miljøfyrtårns standard og bransjekrav.

Grønne Konferanser er et fremtidsrettet tilbud der hotellet i samarbeid med kunden jobber mot et felles mål om å tilrettelegge for størst mulig reduksjon av CO2-utslipp i forbindelse med konferansen. Med Grønne Konferanser kommer man fremtidens kunder i møte og tilrettelegger for en miljøbevisst avvikling av konferansevirksomhet.

Grønt punkt

Vi er Kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge, og stiller dermed krav til våre norske vareleverandører om medlemskap i returordning for emballasje.

Energisparing

Olav Thon Gruppen har satt i gang et omfattende energisparingsprosjekt i regi av Enova. Dette har hittil resultert i en årlig besparelse på 26,4 GWh. Vi ønsker å skåne miljøet uten at det går på bekostning av komforten for våre gjester.