Gå direkte til innhold

Hoteller som er stengt

Her finner du fullstendig oversikt over hvilke av våre hoteller som er midlertidig stengt.

Gjester som har booket rom på hotellene som stenges vil bli kontaktet og vil bli overført til andre Thon-hoteller i nærheten eller få tilbud om alternative løsninger. Vi beklager ulempene dette medfører for enkelte av våre gjester.

Våre gjester kan periodevis oppleve at opprinnelig booket hotell kan være midlertidig stengt. Oppholdet vil da bli flyttet til et nærliggende hotell fra der opprinnelig hotell var bestilt.

Følgende hoteller er midlertidig stengt

Se fullstendig liste over hvilke hotell som holder åpent.

Treningsrom og svømmebasseng

Våre treningsrom er åpne. Svømmebasseng er midlertidig stengt.

Mat og drikke

  • Barer og puber på våre hoteller i Norge vil følge gjeldende smittervernsregler. Se det enkelte hotell. 
  • Barer og puber på våre hoteller i Belgia holder stengt midlertidig fra og med 12. mars kl. 18.00.
  • Vi serverer nå frokostbuffet med forbehold om minimum 20 boende gjester på hotellet.
  • Kveldsmat vil ikke bli servert inntil videre.

Vi gjør oppmerksom på at det muligens vil forekomme endringer og beklager ulempene dette vil medføre.

Endringer i avbestillingsvilkår etter nye innreiseregler til Norge for utenlandske borgere

Vi justerer avbestillingsvilkårene etter Regjeringens beslutning om å stenge grensene for utenlandske borgere som vil reise til Norge.

Dette er å betrakte som force majeure hvilket betyr at vi ikke belaster våre utenlandske gjester, verken gruppebestillinger eller individuelle, som må returnere ved ankomst til Norge. Dette inkluderer også de som velger å kansellere reisen før de kommer så langt.

Dette gjelder i perioden innreiseforbudet gjelder. Vi oppdaterer fortløpende basert på den til enhver tid gjeldene smittevernsinstruks fra Regjeringen.

For alle andre gjelder normale avbestillingsregler som følger bestillingen. Dette gjelder gruppereiser, konferanser og individuelle reisende.

Råd fra myndighetene

Vi følger rådene til lokale og nasjonale helsemyndigheter om forebygging av smitte. I tillegg har Thon Hotels en egen beredskapsgruppe dersom det skulle oppstå eventuelle tilfeller.

Thon Hotels følger situasjonen nøye og følger helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Vi videreformidler også informasjon til gjester og besøkende om viktigheten av god håndhygiene.

For mer informasjon, vennligst besøk Folkehelseinstituttet sine nettsider.