Gå direkte til innhold
Bord og stoler i Lille Festsal på Hotel Bristol i Oslo
Hotel Bristol

Lille Festsal

Fasiliteter

Rom egenskaper

Mottakelse

90 personer

Mottakelse