Bord og stoler i Lille Festsal på Hotel Bristol i Oslo
Hotel Bristol

Lille Festsal

Romegenskaper

Bankett

30 personer

Bankett