Medlemsvilkår THON+

 1. Generelle medlemsvilkår
 2. Medlemskommunikasjon
 3. Bonuspoeng
 4. Medlemsnivå og kvalifiserende periode
 5. Medlemsfordeler
 6. Overdragelse av din avtale om medlemskap
 7. Lovvalg

1. Generelle medlemsvilkår

1.1 Medlemsvilkårene gjelder for alle medlemmer fra og med 16. november 2021 og erstatter fra samme tidspunkt alle tidligere gjeldende vilkår.

1.2 THON+ tilbys av Thon Hotels AS, org. nr. 987753579. Medlemsvilkårene utgjør en avtale mellom medlemmet og Thon Hotels AS.

1.3 Du må være fylt 18 år for å bli medlem av THON+.

1.4 Medlemskapet er personlig og kan kun benyttes av innehaveren av medlemskapet. Selskaper eller andre juridiske enheter kan ikke bli medlem i THON+. Det kan bare registreres ett individ per medlemskap. Medlemskap i THON+ er gratis.

1.5 Medlemsprogrammet er lagt opp som en elektronisk basert tjeneste. Medlemmer har tilgang til sin medlemsinformasjon; herunder et unikt medlemsnummer, poengsaldo, transaksjonsoversikt og full medlemsprofil via Min side. Medlemmet logger seg inn på Min side ved hjelp av sitt unike brukernavn og passord på thonhotels.no eller i app. Medlemmet står selv ansvarlig for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til medlemskapet med medlemsnummer og/eller passord. Thon Hotels Kundesenter skal kontaktes umiddelbart hvis uvedkommende får tilgang til medlemskapet eller hvis kontaktopplysningene endres.

1.6 Medlemmet er selv ansvarlig for å oppgi sitt medlemsnummer ved bestilling av opphold, samt ved innsjekk eller utsjekk på hotellene og hos våre partnere for å få registrert bonus og fordeler tildelt.

1.7 Ved misbruk av medlemskapet, bonuspoeng eller fordeler forbeholder THON+ seg retten til å ekskludere medlemmer fra lojalitetsprogrammet, slette opptjente bonuspoeng og si opp medlemskapet. Slik misbruk kan, men ikke begrenset til, bestå av sjenerende eller respektløs adferd overfor hoteller, ansatte eller partnere, kriminelle handlinger som er allment oppfattet som umoralske eller uetiske eller i strid med disse medlemsvilkår.

1.8 Medlemmet står selv ansvarlig for å informere sin arbeidsgiver og få deres eventuelt påkrevde samtykke for opptjening og bruk av THON+ bonuspoeng for overnattinger i jobbsammenheng. THON+ anbefaler på generelt grunnlag at medlemmet innhenter arbeidsgivers samtykke for opptjening og bruk av poeng. THON+ kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig hvis medlemmer ikke informerer og/eller ikke får arbeidsgivers samtykke.

1.9 Privat uttak av THON+ bonuspoeng som er opptjent i jobbsammenheng regnes som skattepliktig inntekt og skal derfor oppgis til skattemyndighetene. THON+ fraskriver seg ethvert ansvar for skatter eller skatteplikter som påhviler medlemmet.

1.10 Thon Hotels AS forbeholder seg retten til å endre gjeldende betingelser, fordeler og samarbeidspartnere, samt å avvikle fordelsprogrammet THON+. Ved endringer eller avvikling vil det bli gitt et varsel i en av THON+ sine informasjonskanaler, som for eksempel pr. e-post, post, SMS eller publiseres på thonhotels.no sine nettsider i rimelig tid. THON+ vil gjøre det som med rimelighet forventes for å informere i god tid, men skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig hvis det ikke skjer.

2. Medlemskommunikasjon

2.1 THON+ vil behandle de personopplysninger som er nødvendig for at de og tilhørende partnere skal kunne oppfylle avtale med medlemmet om leveranse av medlemskapet. Kontaktinformasjonen vil også benyttes til å sende nødvendig informasjon om medlemskapet i THON+. For nærmere informasjon om behandling av personopplysninger, herunder krav på innsyn, retting og sletting viser vi til vår Personvernerklæring. THON+ anbefaler at medlemmene regelmessig leser gjennom Personvernerklæringen slik at de vet hvordan og hvorfor Thon Hotels behandler personopplysninger i forbindelse med opprettelse av medlemskap.

2.2 Ved innmelding i THON+ vil medlemmet motta informasjon fra Thon Hotels som er relevant for deres medlemskap. Medlemmet kan videre velge å gi sitt samtykke til å motta markedsføring fra Thon Hotels og dermed motta relevant informasjon og tilbud via e-post, SMS, post og Push.

2.3 Medlemmenes samtykke til markedsføring er frivillig, og de kan trekke hele eller deler av sitt samtykke og dermed reservere seg mot dette fra Thon Hotels når som helst. Samtykker kan enkelt administreres via egen avmeldingslenke nederst i nyhetsbrevene, på «Min side», eller Thon Hotels Kundesenter på telefon eller .

3. Bonuspoeng

Opptjening og gyldighet

3.1 Medlemmer i THON+ opptjener bonuspoeng i forbindelse med overnatting hos Thon Hotels. Rett til opptjening av poeng gjelder fra innmeldingsdato.

3.2 Det er kun medlemmer av THON+ som kan opptjene bonuspoeng. Dette opptjenes kun for egen overnatting, dvs. for 1 rom og 1 person hvor det er kun én person per benyttet rom som opptjener poeng. Ved betaling av andres opphold opptjenes ikke poeng. Poeng opptjenes derimot uavhengig av hvem som betaler for oppholdet.

3.3 Alle ordinære priser og avtalepriser (for bedrifter og organisasjoner) gir rett til bonusopptjening. Unntak kan sees i punkt 3.4.

3.4 Du kan ikke opptjene poeng ved dagopphold, gratisnatt, overnatting bestilt med bonuspoeng eller via tredjeparters nettsider (som hotels.com, Coop hotellkupp etc.), sponsorpris, prosjektpris, Thon Sport-pris, turoperatør, crew, statlige avtaler eller andre spesialavtaler. Overnattingene kvalifiserer heller ikke til oppgradering av medlemsnivå.

3.5 Opptjente bonuspoeng har en gyldighet på 3 år (36 måneder), og utløper siste dato i opptjeningsmåneden det tredje året. Etter denne tiden vil bonuspoengene forfalle, og vil ikke kunne benyttes.

3.6 Opptjente bonuspoeng er personlige og kan ikke kobles sammen med andre medlemmer sine bonuspoeng.

3.7 Medlemmer av THON+ har mulighet til å opptjene 500 SAS EuroBonus-poeng per natt. Medlemmet kan velge mellom THON+ og SAS EuroBonus-poeng ved innsjekk. THON+ poeng kan ikke konverteres til SAS EuroBonus (eller omvendt), i ettertid. Ved valg av SAS EuroBonus-poeng opptjenes ingen tellende natt for THON+ medlemskapet.

3.8 Enkelte priskoder gir redusert antall THON+ bonuspoeng. Disse priskodene gir ikke bonuspoeng i SAS EuroBonus.

3.9 Ved markedskampanjer som gir ekstra bonuspoeng gjelder egne regler for bonusopptjening. Disse fastsettes av Thon Hotels i hvert enkelt tilfelle.

3.10 Det gis ikke poeng om man ikke møter opp til bestilt overnatting eller for resterende netter dersom man sjekker ut før tiden. Dette inkluderer også forhåndsbetalte reservasjoner.

3.11 Etterregistrering av poeng kan kun skje på grunnlag av gyldig dokumentasjon som hotellregning, faktura eller kredittkortregning. Bekreftelse på bestilt opphold er ikke gyldig dokumentasjon. Dette må skje senest 6 måneder etter at oppholdet fant sted. Kontakt hotellet, skjema på nettsiden, eller Thon Hotels Kundesenter på telefon eller , for etterregistrering av poeng.

3.12 Ved utmelding av THON+ blir alle bonuspoeng slettet. Bonuspoeng kan ikke overføres eller gis til et annet medlem.

3.13 THON+ forbeholder seg retten til å slette feilposterte bonuspoeng innen seks måneder, uten varsel.

Bruk og uttak av bonuspoeng

3.14 Uttak av bonuspoeng forutsetter et gyldig medlemskap i THON+ og tilstrekkelig antall gyldige bonuspoeng. Ved uttak benyttes de eldste poengene først. Antall bonuspoeng trekkes fra medlemmets saldo umiddelbart ved bestilling.

3.15 For bonusuttak i overnatting eller andre uttak må bonuspoengene dekke hele prisen og kan ikke kombineres med andre betalingsmåter som delbetaling av rom. Bonuspoeng kan heller ikke tas ut i kontanter. To eller flere medlemmer kan ikke legge sammen poeng eller overføre poeng til en annen sitt medlemskap, for på den måten å oppfylle grensen for uttak.

3.16 Bestilling av bonusopphold gjøres via våre nettsider eller i app. Bestilling kan også gjøres via Thon Hotels Kundesenter på telefon eller , eller direkte til det hotellet du ønsker å bo på. Ved bestilling skal det opplyses at det gjelder bonusovernatting. Walk-in-bestillinger kan ikke betales med poeng.

3.17 Bestilte bonusopphold kan endres eller avbestilles i henhold til hotellets avbestillingsregler. Ved uteblivelse vil Thon Hotels belaste poengene for oppholdet som var bestilt.

3.18 En bonusovernatting kan finne sted etter at poengene har gått ut, men må bestilles før poengene forfaller. For avbestilling innen ordinær frist kan man få tilbakeført de benyttede bonuspoengene, forutsatt av poengene ikke har forfalt.

3.19 Et bestemt antall rom per hotell per natt er avsatt for bonusuttak. Det kan være ledige rom i andre priskategorier selv om rom avsatt til bonusuttak er fullbooket.

3.20 Bonusovernatting kan benyttes av medlemmets familie og venner uten at medlemmet selv bor, såfremt medlemmet selv bestiller overnattingen via Medlemsservice.

3.21 Informasjon om medlemskapet gis kun til medlemmet selv via Thon Hotels Kundesenter på telefon  eller ved å logge seg inn på «Min side».

4. Medlemsnivå og kvalifiserende periode

4.1 THON+ består av tre medlemsnivåer: Gold-, Platinum- og Black-nivå. Beregningen av medlemsnivåene bestemmes av antall tellende netter medlemmet har opptjent i løpet av sin kvalifiseringsperiode. Antall tellende netter som opptjenes i løpet av inneværende kvalifiserende periode avgjør om medlemmet blir værende på sitt nivå, eller om nivået endres.

4.2 En kvalifiseringsperiode er rullerende og tilsvarer tolv måneder regnet fra den første måneden medlemmet ble registrert/innmeldt.

4.3 En tellende natt er lik én overnatting på Thon Hotels som kvalifiserer til THON+ bonuspoeng som står beskrevet i p.t. 3.3

4.4 Kvalifisering og medlemsnivåer skjer etter følgende bestemmelser: Gold-nivå har man ved 0-9 tellende netter i én kvalifiseringsperiode. Platinum-nivå opptjenes ved 10-29 tellende netter i én kvalifiseringsperiode. Black-nivå opptjenes ved 30 tellende netter eller mer i én kvalifiseringsperiode.

4.5 I en kvalifiseringsperiode har et medlem mulighet til å kvalifisere seg til Platinum- og Black-nivå. For Gold-nivået gjelder ingen kvalifikasjonsbestemmelser. Ved oppnåelse, nedgradering eller re-kvalifisering av et høyere medlemsnivå, fornyes kvalifiseringsperioden med 12 nye måneder. Med andre ord begynner en ny kvalifiserende 12-månedersperiode ved endring i medlemskapet. Beregningen av tellende netter nullstilles når en kvalifiserende periode er slutt. Dette berører ikke opptjente bonuspoeng eller andre fordeler som er tilgjengelig for uttak.

4.6 Oppgradering til et høyere medlemsnivå skjer fortløpende når medlemmer når minimumskravene som står beskrevet over i p.t. 4.4.

4.7 Nedgradering og fornyelse av medlemsnivå skjer rullerende hver måned og trer i kraft første måneden etter kvalifiseringsperioden er over.

4.8 Ved nedgradering av medlemsnivå vil medlemmet kun nedgraderes ett medlemsnivå av gangen, etter endt kvalifiserende periode.

5. Medlemsfordeler

5.1 Det er tilordnet ulike medlemsfordeler til de enkelte medlemsnivåene: Gold-, Platinum- og Black-nivå. Jo høyere medlemsnivå, desto flere fordeler får medlemmet.

5.2 Medlemsfordeler som gis i forbindelse med et hotellopphold leveres på det nivået medlemmet har ved tidspunktet for innsjekk.

5.3 Se alle nåværende medlemsfordeler.

Unntak og spesielle perioder.

5.4 For medlemsfordelen garantert rom på destinasjon 24/48 timer har vi gruppert hoteller under samme destinasjon. Se hvilke hoteller som er kategorisert under hver destinasjon.

5.5 I spesielle perioder vil det være begrenset antall rom tilgjengelig med medlemspris, og det vil ikke være mulig å få garantert rom på hotellene på destinasjonen i perioden dette gjelder. Se oversikt over spesielt travle perioder her.

5.6 THON+ gjelder for alle Thon Hoteller utenom følgende:

 • Thon Partner Hotel Sorø
 • Thon Partner Hotel Selbusjøen
 • Thon Partner Hotel Dockyard
 • Hotel Kungsträdgården

5.7 Opptjening av bonuspoeng gjelder alle hoteller utenom følgende:

 • Thon Hotel Sorø
 • Thon Partner Hotel Selbusjøen
 • Thon Partner Hotel Dockyard
 • Hotel Kungsträdgården

6. Overdragelse av din avtale om medlemskap

6.1 THON+ har rett til å overføre din avtale om medlemskap i THON+ til et annet selskap som skal drive medlemsklubben videre.

7. Lovvalg

7.1 Lokale avvik i medlemsbetingelsene kan forekomme, avhengig av lovgivningen i det enkelte land.

7.2 Betingelsene reguleres og skal tolkes etter norsk lovgivning, med unntak av lovpålagte avvik som følger av andre lands lovgiving. Ved eventuelle tvister om regler i THON+, gjelder norsk lovgivning. Tvister avgjøres ved norske domstoler.

Avtalekode

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalenummer.