Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Uttak av poeng

  • Bestilling av bonusopphold gjøres via våre nettsider. Bestilling kan også gjøres til Medlemsservice på telefon 21 49 89 10 eller , eller direkte til det hotellet du ønsker å bo på.
  • Ved bestilling skal det opplyses at det gjelder bonusovernatting.
  • Walk-in-bestillinger kan ikke betales med poeng.
  • Det er avsatt et begrenset antall hotellrom for bonusuttak. Det kan være ledige rom i andre priskategorier selv om rom avsatt til bonusuttak er fullbooket.
  • Antall bonuspoeng trekkes fra medlemmets Thon DISCOVERY-konto umiddelbart ved bestilling.
  • Bestilte bonusopphold kan endres eller avbestilles i henhold til hotellets avbestillingsregler. Ved uteblivelse vil Thon Hotels belaste poengene for oppholdet som var bestilt.
  • Bonusovernatting kan benyttes av medlemmets familie og venner uten at medlemmet overnatter, såfremt medlemmet bestiller overnattingen selv via Medlemsservice.
  • To eller flere medlemmer kan ikke legge sammen poeng eller overføre poeng til en annens kort, for på den måten å oppfylle grensen for uttak. Bonuspoeng kan ikke benyttes som delbetaling, og kan ikke tas ut i kontanter.
  • Ved uttak benyttes de eldste poengene først.
  • Informasjon om kontoforhold gis kun til medlemmet selv via Medlemsservice på telefon 21 49 89 10, eller ved å logge seg inn på "Min side".