Gå direkte til innhold

Opptjening av poeng

Overnatting på våre hoteller kvalifiserer for 1000 - 1500 poeng per natt.

Medlemmet gis rett til opptjening av poeng fra innmeldingsdato.

Det kan ta opp til 5 dager etter utsjekk før poeng vises i din medlemsprofil.

Det er medlemmets ansvar å oppgi sitt medlemsnummer ved bestilling av opphold, samt ved innsjekk eller utsjekk på hotellet for å få poeng registrert på sin medlemskonto.

Alle ordinære priser og avtalepriser (for bedrifter og organisasjoner) gir rett til bonusopptjening.

Det gis ikke bonuspoeng (verken Thon DISCOVERY eller SAS EuroBonus) ved gratisnetter, bonusovernattinger, overnattinger booket via tredjeparts websider (som f.eks. hotels.com, expedia.com, booking.com, Coop Hotellkupp m.m), turoperatører, overnattinger i forbindelse med avtaler om langtidsleie, crew, Thonsport-priser, sponsorpriser eller andre spesialavtaler. Disse overnattingene kvalifiserer heller ikke til oppgradering av medlemsnivå.

Det gis ikke bonuspoeng for dagopphold (innsjekking på dagen og utsjekk samme kveld).

Enkelte priskoder gir redusert antall Thon DISCOVERY bonuspoeng. Disse gir ikke poeng i SAS EuroBonus.

Medlemmer av Thon DISCOVERY har mulighet for opptjening av 500 SAS EuroBonus-poeng per natt. Velg mellom Thon DISCOVERY- og SAS EuroBonus-poeng ved innsjekk.

Thon DISCOVERY poeng kan ikke konverteres til SAS Eurobonuspoeng (eller omvendt), i ettertid.

Det gis ikke poeng om man ikke møter opp til bestilt overnatting.

Ved markedskampanjer gjelder egne regler for bonusopptjening. Disse fastsettes av Thon Hotels i hvert enkelt tilfelle.

Det er kun én person per benyttet rom som opptjener poeng.

Det er kun medlemmer av Thon DISCOVERY som kan opptjene poeng. Poeng opptjenes kun for egen overnatting, dvs. for 1 rom og 1 person. Ved betaling av andres opphold, opptjenes ikke poeng. Poeng opptjenes derimot uavhengig av hvem som betaler for oppholdet.

Etterregistrering av poeng kan kun skje på grunnlag av gyldig dokumentasjon som hotellregning, faktura eller kredittkortregning. Bekreftelse på bestilt opphold er ikke gyldig dokumentasjon. Dette må skje senest 6 måneder etter at oppholdet fant sted. Kontakt hotellet hvor overnattingen fant sted eller Medlemsservice, telefon eller , for etterregistrering av poeng.

Poengsaldo og utløpsdato kan sjekkes på "Min Side", og synliggjøres også på de månedlige nyhetsbrevene.

Poengene har en gyldighet på 3 år, og utløper 31. desember det tredje året.

Ved utmelding fra Thon DISCOVERY, blir alle poeng slettet.

Hvis programmet avvikles, slettes kontohavers saldo uten kompensasjon.

På overnattinger som kvalifiserer for opptjening av poeng, får medlemmene 1 000 poeng per natt på:

På overnattinger som kvalifiserer for opptjening av poeng, får medlemmene 1 500 poeng per natt på:

Leilighetshoteller i Brussel

For opphold på Thon Residence Parnasse og Thon Residence Florence tjenes 300 poeng per natt opp til 7 netter. Netter bodd her telles ikke med ved eventuell oppgradering til neste medlemsnivå. Man kan heller ikke velge SAS EuroBonus-poeng i stedet for Thon DISCOVERY-poeng.