Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Opptjening av poeng

Overnatting på våre hoteller kvalifiserer for 800 - 1500 poeng per natt.

 • Alle ordinære priser og avtalepriser (for bedrifter og organisasjoner) gir rett til bonusopptjening.
 • Det gis ikke bonuspoeng (verken Thon DISCOVERY eller SAS EuroBonus) ved gratisnetter, bonusovernattinger, overnattinger booket via tredjeparts websider (som f.eks. hotels.com, expedia.com, booking.com, Coop Hotellkupp m.m), turoperatører, overnattinger i forbindelse med avtaler om langtidsleie (mer enn 20 netter), crew, sponsorpriser eller andre spesialavtaler. Disse overnattingene kvalifiserer heller ikke til oppgradering av medlemsnivå.
 • Enkelte priskoder gir redusert antall Thon DISCOVERY bonuspoeng. Disse gir ikke poeng i SAS EuroBonus.
 • Medlemmer av Thon DISCOVERY har mulighet for opptjening av 500 SAS EuroBonus-poeng per natt. Velg mellom Thon DISCOVERY- og SAS EuroBonus-poeng.
 • Det gis ikke poeng om man ikke møter opp til bestilt overnatting
 • Ved markedskampanjer gjelder egne regler for bonusopptjening. Disse fastsettes av Thon Hotels i hvert enkelt tilfelle.
 • Det er kun én person per benyttet rom som opptjener poeng.
 • Det er kun medlemmer av Thon DISCOVERY som kan opptjene poeng. Poeng opptjenes kun for egen overnatting, dvs. for 1 rom og 1 person. Ved betaling av andres opphold, opptjenes ikke poeng. Poeng opptjenes derimot uavhengig av hvem som betaler for oppholdet.
 • Etterregistrering av poeng kan kun skje på grunnlag av gyldig dokumentasjon som hotellregning, faktura eller kredittkortregning. Bekreftelse på bestilt opphold er ikke gyldig dokumentasjon. Dette må skje senest 6 måneder etter at oppholdet fant sted. Kontakt hotellet hvor overnattingen fant sted eller Medlemsservice, telefon 21 49 89 10 eller , for etterregistrering av poeng.
 • Poengsaldo og utløpsdato kan sjekkes på "Min Side", og synliggjøres også på de månedlige nyhetsbrevene.
 • Ved utmelding fra Thon DISCOVERY, blir alle poeng slettet.
 • Hvis programmet avvikles, slettes kontohavers saldo uten kompensasjon.