Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Medlemsnivåer

Thon DISCOVERY har tre nivåer, avhengig av hvor ofte du bor hos oss.

  • Gold: Nivået som alle nye medlemmer starter på.
  • Platinum: Minimum 10 kvalifiserte netter i løpet av inneværende år. Oppfylles ikke kravet om 10 kvalifiserte netter i løpet av inneværende år, vil Platinum-medlemmer flyttes ned til Gold-nivå.
  • Black: Minimum 30 kvalifiserte netter i løpet av et kalenderår.
    • Beregningen av medlemsnivå baseres på kalenderår, og oppgradering av nivå skjer fortløpende når medlemmer oppnår minimumskravet som beskrevet over. Derimot vil nedgradering og fornyelse av nivå kun skje i februar hvert år.
    • Medlemmet beholder sitt nivå i 12 måneder etter oppgradering.