Gå direkte til innhold
Konferanselokale med plass til 60 personer
Thon Hotel Prinsen

Lade/Midtbyen

Fasiliteter

Rom egenskaper

Kino

50 personer

Kino

Styrebord

20 personer

Styrebord