Gå direkte til innhold

Shop and stay

Flere av våre hotell ligger i umiddelbar nærhet til kjøpesentre eller kjente handlegater. "Shop till you drop" og vit at du har kort vei til hotellet når kvelden kommer.