Seng og skrivebord på hotellrom på Thon Hotel Spectrum i Oslo

Garantert rom på 24 timer

Vi garanterer deg et ledig rom på destinasjonen på 24 timer.

Destinasjonen Oslo inkluderer i denne sammenhengen våre hoteller i Asker, Sandvika, Ski, Gardermoen, Lillestrøm og Lørenskog. Se oversikt over de ulike destinasjonene.

Gjelder ikke i eventperioder.
Gjelder kun på fleksibel pris.
Gjelder kun for medlemmet selv.
De 24 timene regnes tilbake fra kl. 16 den dagen du skal bo.