Seng og skrivebord på hotellrom på Thon Hotel Spectrum i Oslo

Garantert rom på 24 timer

Vi garanterer deg et ledig rom på destinasjonen på 24 timer.

Destinasjonen Oslo inkluderer i denne sammenhengen våre hoteller i Asker, Sandvika, Ski, og Oslo. Se oversikt over de ulike destinasjonene.

Gjelder ikke i eventperioder.
Gjelder kun på fleksibel pris.
Gjelder kun for medlemmet selv.
De 24 timene regnes tilbake fra kl. 16 den dagen du skal bo.

Avtalekode

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalenummer.