To lærlinger får veiledning av kjøkkensjef

En inkluderende arbeidsplass

Vi i Thon Hotels ønsker å bidra til å få flest mulig mennesker ut i arbeidslivet.

Samarbeidet med NAV Alna og Bjerke 

Olav Thon Gruppen, med Thon Hotels i spissen, har siden 2013 hatt et sentralt samarbeid med NAV i bydelene Alna og Bjerke. Gjennom dette samarbeidet tilbyr flere av hotellene i Oslo praksisplasser til mennesker som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet. Siden 2013 har hele 39 personer fått tilbud om praksisplass.

Samarbeidet har som mål å bidra til at personer med innvandrerbakgrunn får økt innpass i det ordinære arbeidslivet. Samarbeidet er en vinn-vinn situasjon for begge parter - kandidatene får arbeidstrening, språktrening og et nettverk, hotellene knytter til seg ressurser som raskt kan gå inn i jobb.

I 2016 har totalt 11 kandidater fra henholdsvis Felles introduksjonsprogram i Grorud, kvalifiseringsprogrammet og sosialtjenesten, fått tilbud om praksisplass på 5 av våre hoteller i Oslo. Av disse 11 har arbeidspraksisen ledet til jobb for to praktikanter, og flere av de som har hatt praksis i 2016 fortsetter i 2017 med mål om jobb.

Pøbelprosjektet

Etter lengre tids uformelt samarbeid inngikk Olav Thon Gruppen en sentral samarbeidsavtale med Pøbelprosjektet i 2017. I 2016 var det 8 praktikanter som fikk prøve seg ved våre hoteller. I tillegg har fem ansatte i Thon Hotels og Thon Eiendom bidratt med innlegg på arbeidsgiverdag hos Pøbelprosjektet.