Flere Jenter i fotballen

Alle skal ha like muligheter i idretten. Thon Hotels jobber derfor sammen med fotballen for å få Flere Jenter på banen, i støtteapparatet, som dommere og i lederroller.

Logo til Flere jenter (Norges Fotballforbund)

Thon Hotels er en av norges største hotellkjeder med over 90 hotell og 13000 hotellrom. Vårt primærvirke er å tilby overnatting, mat og kurs- og konferanselokaler til våre gjester. Det aller meste av vårt fokus går med på å bli aller best på dette.

Men det betyr ikke at vi ikke har et ønske om å påvirke samfunnet vi er en del av positivt der vi kan. For oss er det viktig å erkjenne at vi er en av norges mest besøkte arbeidsplasser og gitt vår størrelse følger det med en stemme som blir hørt. Dette er et privilegie, om vi velger å bruke den.

I de samarbeid som Thon Hotels har med idretten er det et klart mål å bidra direkte til at jenter får likere muligheter til å bedrive idretten sin som guttene. 

Thon Hotels skal ikke ta fra guttene, men vi skal tilføre til jentene. Dette mener vi er en god måte for oss å bedrive et aktivt samfunnsengasjement.

Norske sponsorer kan utvise samfunnsansvar, samtidig som de markedsfører egen bedrift. Det er denne avtalen et veldig godt eksempel på. Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund.

Thon Hotels og norsk fotball

Thon Hotels har vært en av norsk fotballs største samarbeidspartnere de siste 15 årene, og har blant annet vært en av Cupen (Norgesmesterskapet), både for damer og herrer, sine hovedsponsorer.

De seneste årene har Thon ønsket å gi ekstra prioritet og støtte til jenter/kvinner via ulike aktiviteter, både innenfor fotballen og annen idrett. Dette ønsket har nå blitt realisert i samarbeidsavtalene med Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner. Fra og med 2024 er engasjementet spesielt rettet mot Thon Hotels nye jentesatsing: «Flere Jenter»

I samarbeid med Norges Fotballforbund og andre sentrale organisasjoner i norsk fotball skal prosjektet rekruttere flere jenter og øke jenteandelen på alle områder i fotballen. Dette er først og fremst et ønsket samarbeidsprosjekt mellom flere parter som vil det samme.

– Jeg er veldig glad for å kunne bekrefte at vi fortsetter samarbeidet med Thon Hotels. Thon Hotels er en svært samfunnsbevisst aktør, og vi har hatt et veldig godt samarbeid over lang tid. De har en klar ambisjon om hva partene skal få ut av avtalen, og ønsker et spesielt fokus på satsing på jenter i alle deler av fotballen. Det liker vi, og det er jo også helt i tråd med NFFs strategiplan, sier Karl-Petter Løken, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

– Dette er en viktig avtale for Thon Hotels. Den bidrar til at vi kommer i kontakt med våre kunder i hele Norge, og den setter oss på kartet under viktige nasjonale begivenheter. Den reflekterer også vårt engasjement for jenter i idretten. Vi ønsker at alle skal ha likt utgangspunkt og like muligheter til å drive idrett. Denne avtalen setter handling bak ord, sier Morten Thorvaldsen, konserndirektør i Thon Hotels.

Hovedmålet for «Flere Jenter»- arbeidet er å øke jenteandelen på alle områder i fotballen. Ca. en tredjedel av fotballspillerne i Norge er jenter, hvilket ikke er så galt sammenlignet med andre land. Men, det er allikevel et stort potensial i å få flere jenter til å begynne å spille fotball også i Norge. Og å hindre uønsket frafall.

Flere Jenter på kamp – et publikumsprosjekt

Et viktig ledd i dette målet er å inspirere og motivere unge spillere til å ville fortsette å spille fotball. Dette er et definert delmål i hovedprosjektet: Bidra til at flere jenter i mindre grad slutter å spille fotball i tenårene.

Det å se, oppleve og ha et forhold til de beste utøverne i idretten er et viktig element for å opprettholde drømmen og ambisjonen om å selv bli utøver på øverste nivå. Jo lenger dette opprettholdes, jo lenger vil utøveren ha indre motivasjon til å spille fotball.

Å se kamp live på stadion er det mest virkningsfulle og effektive tiltak i denne sammenheng, og er videre et langsiktig bærekraftig element i en styrket klubbøkonomi, som igjen vil gi sterkere grunnlag for en profesjonalisert hverdag for spillere.

Toppfotball Kvinner er forvaltende organ for topproduktet for klubbfotball på kvinnesiden. Toppserien skal sammen med Thon Hotels legge til rette for, og stimulere til publikumsvekst på Toppseriens kamper. Det skal gjøres sammen med klubbene i Toppserien gjennom aktiviteter som bidrar til at flere jenter/jentelag går på kampene til lag i Toppserien. 

Det gjøres gjennom å systematisk gjennomføre klubbesøk, promotering av kamper i hensiktsmessige kanaler, tilrettelegging av kundereisen, samt koordinering og samarbeid med kretser. Thon Hotels har i denne sammenheng kjøpt ut plasser på tribunen på alle toppseriearenaer til alle kamper, slik at disse kan fylles av fotballglade jenter.

– Dette betyr veldig mye for kvinnefotballen i Norge. Thon Hotels var blant de store selskapene som kom på banen i 2018, og uten de samarbeidspartnerne hadde vi aldri vært der vi er i dag. De har bidratt til å profesjonalisere hverdagen for klubbene her hjemme, og avtalen som inngås nå gir oss ytterligere kraft til å tette gapet ut mot Europa. Sammen skaper vi et mer attraktivt produkt og blant spillerne øker både stoltheten og følelsen av å bli tatt på alvor, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

Vi er veldig stolte av å samarbeide med Toppserien, og å kunne være med å støtte opp under det gode arbeidet de gjør. Den positive utviklingen som skjer i kvinnefotballen kommer ikke av seg selv, men er et bevis på hva som går an dersom man setter seg felles mål og alle drar i samme retning. Stian Bergerud, leder for samarbeid og innovasjon i Thon Hotels.

Aktivitet

 • UEFA B trenerkurs 
 • Nasjonale tiltak ift. rekruttering av dommere (15-19 år)
 • UEFA Playmakers - antall klubber
 • Landskamper a-kvinner (gjennomsnitt)
 • Cupfinale kvinner (24/11)

Resultater 2023

 • 40
 • 3 tiltak, a 50 jenter (15-19)
 • 75 klubber (1300 deltakere)
 • 6152
 • 2687

KPI'er 2024

 • 50
 • Opprettholde antall fra i fjor
 • 100 klubber (mellom 1500-1700 deltakere)
 • Økning på 15 %
 • Over 5000

Avtalekode

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalekode.