Gå direkte til innhold
Kannesteinen møterom på Thon Hotel Måløy
1 / 2
Utsnitt av møtebord på Kannesteinen møterom på Thon Hotel Måløy
2 / 2
Thon Hotel Måløy

Kannesteinen

Fasiliteter

Rom egenskaper

Styrebord

14 personer

Styrebord