Betingelser

Betingelser for Visma-avtale hos Thon Hotels.

Avtalens parter

1.1

Avtalen inngår på vegne av Thon Hotels og Kunden av Visma Innkjøpssamarbeid heretter kalt leverandør og kunde. Kunden menes morselskap og datterselskaper med mer enn 50 % eierandel. Med Leverandør menes de til en hver tid deltakende hoteller i Thon Hotels.

1.2

Kunden skal benytte Leverandør som preferert leverandør av hotelltjenester.

1.3

En sammenfatning av avtalens fordeler og partenes forpliktelser er beskrevet i denne avtalen.

Avtalens karakter

2.1

Denne avtalen omfatter rabatter på overnatting, inkludert frokost.

2.1.1

Overnatting: Avtalen har en dynamisk prisstruktur, hvilket vil si at pris varierer basert på etterspørsel, ukedag og tidspunkt for bestilling. I denne kontrakten vil den til enhver tid gjeldene ordinærpris på overnatting gjelde som utgangspunkt for rabattert avtalepris. Prisen er definert for en person per døgn i standard romtype inkludert frokost.

Pris og betalingsbetingelser

3.1

Visma Innkjøpssamarbeid har forhandlet frem konkurransedyktige priser på bakgrunn av et forventet volum på opptil 500 romdøgn per Kunde på Leverandørens hoteller.

3.2

For overnatting på Leverandørens hoteller i Norge, gjelder avtaleprisen for en person per rom per døgn. Frokost er inkludert i prisen.

3.3

3.3.1

Avtaleprisene på overnatting gjelder for individuelle reisende. Leverandøren benytter seg av dynamisk prissetting for sine hoteller. Denne baserer seg på marked, etterspørsel og tid for reservasjon, og kan endre seg daglig. For Visma gis det 10 - 16 % rabatt på Leverandørens ordinære prisnivåer.

Kunden står fritt til å reservere hvilken pristype som til enhver tid er tilgjengelig. Merk at spesielle betingelser kan gjelde ved reservasjon av andre pristyper enn avtalepris.

3.4

For oppnåelse av rabattene knyttet til overnatting på Visma-avtalen, må bestillingene gjøres gjennom Vismas portal fordelbedrift.no eller via thonhotels.no.

For å få fordelene knyttet til kurs og konferanse-rabatten på Visma-avtalen må forespørselen sendes til følgende adresse:  eller rettes til den Account Manageren du har kontakt med i Thon Hotels. Du kan også kontakte Thon Hotels Servicesenter på  for bestilling. Vårt dedikerte kurs- og konferanseteam vil komme raskt tilbake til deg med et konkret og rabattert tilbud.

3.5

Leverandør aksepterer de vanligste betalings- og kredittkort. Betaling av rom skal skje direkte til hotellet og gjesten er personlig ansvarlig for sin regning.

3.6

Ved endringer i offentlige avgifter som fastsettes utenfor Leverandørens kontroll, vil prisene som er gitt i denne avtalen bli justert tilsvarende. Leverandør forbeholder seg retten til, samt vil gjennomføre, en prisjustering 1. januar hvert år.

3.7

Prisene gitt gjennom denne avtalen er inklusive moms (MVA).

3.8

Prisene på overnatting er ikke provisjonsberettiget.

Registrering og booking

4.1

Ved registrering som Visma-kunde hos Thon Hotels vil du motta et velkomstbrev med detaljer for booking av overnatting og kurs og konferanse. 

Informasjon

5.1

Kunden forplikter seg til å informere internt i bedriften om avtalen, om dens fordeler og betingelser, samt styre til avtalen i bedriftens reisepolicy. Den tildelte kundekoden skal benyttes ved bestilling av overnatting og kurs og konferanse.

Bestilling/avbestilling og bonusprogram

6.1

Bestilling og avbestilling av overnatting kan gjøres via Visma sin portal fordelbedrift.no og thonhotels.no. Ved bestilling gjennom andre kanaler enn de som er nevnt her, vil avtalens fordeler ikke kunne oppnås. Bestilling av kurs og konferanse må gjøres gjennom  eller .

6.2

Leverandør tilbyr Kundens ansatte medlemskap i lojalitetsprogrammet THON+. Mer informasjon om THON+.

6.3

Rom kan ikke garanteres tilgjengelig fra Leverandør før tidligst kl. 15.00 ankomstdagen. Dersom ankomst etter kl. 16.00 ikke er avtalt og garantert for, har hotellet rett til å kansellere bestillingen. Avbestilling av rom kan skje inntil kl. 16.00 ankomstdagen. Bestiller er økonomisk ansvarlig for garanterte ubenyttede rom (no show). Utsjekk avreisedag skal foretas før kl. 12.00 dersom ikke annet er avtalt. Overholdes ikke fristen for utsjekk, kan Kunden bli belastet for et ekstra døgn.

6.4

Egne avbestillingsfrister gjelder for kurs og konferanser og disse betingelsene står i hver konferansekontrakt som blir inngått mellom Leverandør og Kunde.

Konfidensielt

7.1

All informasjon på vegne av Visma Innkjøpssamarbeid fra Leverandør til Kunden i forbindelse med denne avtalen, forblir Leverandørens eiendom. Uten Leverandørens samtykke, må slik informasjon ikke videreformidles av Kunden til annet enn å oppfylle avtalens forutsetninger.

Oppsigelse av avtalen

8.1

Denne avtalen kan sies opp umiddelbart av begge parter i avtaleperioden hvis:

  • en part skulle innstille sine betalinger, innlede gjeldsforhandlinger etter loven, tre i likvidasjon eller bli slått konkurs.
  • en part har begått vesentlige brudd på avtalen.

8.2

I avtaleperioden har avtalen en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Eventuell oppsigelse av avtalen må skje skriftlig.

8.3

Hvis Kunden sier opp sitt medlemskap hos Visma Innkjøpssamarbeid, plikter Kunden å informere Leverandør om dette, og avtalen er ikke lenger gyldig.

8.4

Uforutsette hendelser (Force Majeure) utenfor Thon Hotels' eller hotellenes kontroll (streik, lockout, brann, manglende leveranser etc.) gir begge parter rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

Avtalens varighet

9.1

Denne avtalen løper fra avtaleinngåelse, og så lenge dere er Kunder under Visma Innkjøpssamarbeid.

Avtalen trer i kraft når disse betingelser er akseptert og fra det tidspunkt Leverandøren har mottatt denne aksept.

Avtalekode

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalekode.