Gå direkte til innhold

Betingelser

Avtalebetingelser for Thon Business Deal.

Avtalens parter

1.1

Business Deal er et samarbeid mellom Thon Hotels og First Hotels, hvor vi sammen tilbyr mer enn 120 hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Belgia, Nederland og Spania.

1.2

Denne avtalen inngås mellom Thon Hotels, og deg som kunde. Med Kunden menes morselskap og datterselskaper med mer enn 50 % eierandel, eller en definert innkjøpsorganisasjon.

1.3

En sammenfatning av avtalens fordeler og partenes forpliktelser er beskrevet i denne avtalen.

Pris og betalingsbetingelser

2.1

Prisene er gitt på bakgrunn av et forventet volum på opptil 500 romdøgn på våre hoteller.

2.2

For overnatting på Thon Hotels, gjelder avtaleprisen per rom per døgn. Frokost er inkludert på alle hoteller i Norge og Sverige.

2.3

Avtaleprisene gjelder for individuelle reisende. Thon Hotels benytter seg av dynamisk prissetting for sine hoteller, hvor prisene kan endre seg daglig. For Business Deal gis det inntil 15 % rabatt på Thon Hotels og inntil 21 % rabatt på First Hotels sine priser. Dermed kan det forekomme avvik mellom de laveste nivåer av ordinærpris, mot avtaleprisen Business Deal. Kunden står fritt til å reservere hvilken pristype som til enhver tid er tilgjengelig. Merk at spesielle betingelser kan gjelde ved reservasjon av andre pristyper enn avtalepris. 

For gruppe- eller konferansebestilling vil egne betingelser gjelde. Bestillinger på mer enn 10 rom betraktes som gruppe.

Antall dager fra booking til ankomst Rabatt Restriksjoner
0 - 11 dager 12% Ingen
12 dager eller mer 15% Ingen

For hoteller i Belgia og Nederland, gjelder en fast rabatt på 10 %, uavhengig av når du bestiller.

2.4

For å få fordelene knyttet til Business Deal må alle reservasjoner bookes gjennom thonhotels.no.

2.5

Thon Hotels aksepterer de vanligste betalings- og kredittkort (Amex, Visa, MasterCard og Diners). Betaling av rom skal skje direkte til hotellet og gjesten er personlig ansvarlig for sin regning.

2.6

Ved endringer i offentlige avgifter som fastsettes utenfor Thon Hotels kontroll, vil prisene som er gitt i denne avtalen bli justert tilsvarende. Thon Hotels forbeholder seg retten til, samt vil gjennomføre en prisjustering den 1. januar, hvert år.

2.7

Prisene gitt gjennom denne avtalen er inklusive moms (MVA). Prisene er ikke provisjonsberettiget.

Samarbeid og oppfølging

3

Dersom Kunden leverer volum over det som her er avtalt, vil Thon Hotels kontakte kunden for videre oppfølging og utvikling av samarbeid.

Informasjon

4.1

Kunden forplikter seg til å informere internt i bedriften om avtalen, om dens fordeler og betingelser, samt styre til avtalen i bedriftens reisepolicy. Bestillingskodene gitt til kunden gjennom denne avtalen skal benyttes ved bestilling.

Bestilling/avbestilling og bonusprogram

5.1

Thon Hotels tilbyr kundens ansatte medlemskap i lojalitetsprogram. For mer informasjon, vennligst se Thon DISCOVERY.

5.2

Rom kan ikke garanteres tilgjengelig fra Thon Hotels før tidligst kl. 15.00 ankomstdagen. Dersom ankomst etter kl. 16.00 ikke er avtalt og garantert for, har hotellet rett til å kansellere bestillingen. Avbestilling av rom kan skje inntil kl. 16.00 ankomstdagen. Bestiller er økonomisk ansvarlig for garanterte ubenyttede rom (no show). Utsjekk avreisedag skal foretas før kl. 12.00 dersom ikke annet er avtalt. Overholdes ikke fristen for utsjekk, kan Kunden bli belastet for et ekstra døgn.

Konfidensielt

6.1

All informasjon fra Thon Hotels til Kunden i forbindelse med denne avtalen, forblir Thon Hotels eiendom. Uten Thon Hotels samtykke, må slik informasjon ikke videreformidles av Kunden til annet enn å oppfylle avtalens forutsetninger.

Oppsigelse av avtalen

7.1

Denne avtalen kan sies opp umiddelbart av begge parter i avtaleperioden hvis.
- en part skulle innstille sine betalinger, innlede gjeldsforhandlinger etter loven, tre i likvidasjon eller bli slått konkurs.
- en part har begått vesentlige brudd på avtalen.

7.2

I avtaleperioden har avtalen en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder. Eventuell oppsigelse av avtalen må skje skriftlig.

7.3

Uforutsette hendelser (Force Majeure) utenfor Thon Hotels eller hotellenes kontroll (streik, lockout, brann, manglende leveranser etc.) gir begge parter rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

Avtalens varighet

8.1

Denne avtalen løper fra avtaleinngåelse, og frem til den blir sagt opp.

Avtalen trer i kraft når disse betingelser er akseptert og fra det tidspunkt Thon Hotels har mottatt denne aksept.