Hva og hvorfor?

Hva er det egentlig vi gjør, og hvorfor velger vi å blogge om det?

Laptop på Thon Hotel Opera med skjermbilde av nettsidene til Thon Hotels

Siden du leser denne artikkelen kan det virke som om du er litt interessert i hva vi som jobber med de digitale løsningene til Thon Hotels egentlig gjør - noe som i og for seg er veldig hyggelig. Siden artikkelen du nå leser er det første innlegget på denne bloggen ønsker vi å fortelle litt om hva vi gjør, og hvorfor vi ønsker å blogge om det.

Arbeidet med de digitale løsningene til Thon Hotels innebærer både utvikling, drift, forvaltning og optimalisering. Det er altså et omfattende fagområde vi arbeider innenfor, og vi har en variert arbeidshverdag. Vårt mål er at løsningene skal være så stabile som mulig, og at de skal være brukervennlige og tilrettelagt for alle. Dette er viktige prinsipper som legges til grunn for alt arbeidet vi gjør, og valg vi står ovenfor i utviklingsprosesser baseres på disse prinsippene.

I tillegg til å drifte og forvalte løsningene, jobber vi også med selve innholdet i løsningene – for eksempel på nettsidene. Vi produserer innhold og legger ut tilbud og blokker til store arrangementer og kongresser. Bilder og informasjon om hotellene jobber vi også for å holde oppdatert, og med over 70 hoteller i Norge og Benelux er dette i seg selv en stor oppgave.

For tiden jobber vi mye med å forberede de digitale løsningene til Thon Hotels for en mer fleksibel – og til tider uforutsigbar – fremtid. Akkurat hva dette innebærer kan vi ikke si så mye om foreløpig, men vi håper å kunne slippe noen spennende nyheter fra dette arbeidet utover våren og sommeren. Produktutvikling er også en naturlig del av arbeidet vårt, og vi er stadig vekk på utkikk etter spennende muligheter som ny teknologi åpner for.

Vi er åpne for innspill, tips og tilbakemeldinger på . Så håper vi at denne bloggen kan være en nyttig informasjonskilde som gir et lite innblikk i vår arbeidshverdag.

HIlsen alle oss i Thon Hotels Web

Avtalekode

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalekode.