Garantert rom på 48 timer

Vi garanterer deg et ledig rom på destinasjonen på 48 timer.

Hotellrom Thon Hotel Arendal

Destinasjonen Oslo inkluderer i denne sammenhengen våre hoteller i Asker, Sandvika, Ski, og Oslo. Se oversikt over destinasjoner.

Gjelder ikke i eventperioder.
Gjelder kun på fleksibel pris.
Gjelder kun for medlemmet selv.
De 48 timene regnes tilbake fra kl. 16:00 den dagen du skal bo.

Når du skal benytte deg av denne medlemsfordelen, kan du kontakte kundesenteret på telefon (+47) 21 49 69 00 eller e-post .

Avtalekode

Dette gir deg tilgang til avtalepriser der det er tilgjengelig.

Vennligst tast inn firmanavn.
Vennligst tast inn avtalekode.