Gå direkte til innhold
Møterom Hjelmen med whiteboard og prosjektor med plass til 16 stykker i styrebord på Thon Hotel Surnadal

Fasiliteter

Rom egenskaper

Styrebord

16 personer

Styrebord