Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Penn, papir og drops på skrivebord i møtelokale
Thon Hotel Horten

Grupperom 2

Grupperom 2 passer til å samles til gruppearbeid og idemyldring.

360°

Fasiliteter

Rom egenskaper

Styrebord

8 personer

Styrebord