Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Penn, papir og drops på skrivebord i møtelokale
Thon Hotel Horten

Grupperom 1

Grupperom 1 passer til en liten gruppe som vil samles rundt bordet.

360°

Fasiliteter

Rom egenskaper

Styrebord

8 personer

Styrebord