Vilkår ved bruk av Thon Wifi

Thon Wifi er navnet på en tjeneste som gir kunder og besøkende i Olav Thon Gruppens hoteller, kjøpesentre og næringseiendommer, tilgang til å koble seg til og bruke internett trådløst. Bruk av Thon Wifi er gratis.

Olav Thon Gruppen (heretter forkortet OTG) arbeider for å ivareta ditt personvern når du benytter deg av våre tjenester. Derfor har vi utarbeidet en policy for hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes.

Slik bruker du Thon Wifi

For å kunne benytte Thon Wifi må du registrere ditt mobilnummer i løsningen. På enkelte lokasjoner får du tilsendt en unik kode som benyttes for å logge deg på. Disse opplysningene anonymiseres og slettes etter den valgte påloggingstiden. Du velger selv hvor lenge du ønsker å ha tilgang tjenesten. Standard er 24 timer, men du kan også velge 7 eller 30 dager. Påloggingstiden vil løpende forlenges, med det valgte tidsintervallet, ved aktiv bruk av Thon Wifi på tvers av OTGs lokasjoner.

Hva bruker vi personopplysninger til i Thon Wifi?

Personopplysninger brukes til å administrere din tilgang til Thon Wifi og internett. I tillegg bruker vi din enhets unike adresse til statistikkgrunnlag. Disse opplysningene anonymiseres og slettes etter 24 timer (standard), eller etter 7 eller 30 dager dersom dette er valgt som påloggingstid.

Registering av IP og Mac-adresse (apparat ID)

IP- og Mac-adresse benyttes som identifikasjon av den enheten du kobler til Thon Wifi. I det du kobler deg opp mot Thon Wifi vil du kunne identifiseres med IP- og Mac-adressen din. Informasjon vil lagres i det valgte tidsintervallet etter siste pålogging.

Generelt om Thon Wifi

Thon Wifi er en gratistjeneste og service for de kunder eller brukere som besøker de eiendommer som Thon Wifi er installert på. Enhver bruker av Thon Wifi må påregne at tilkoblingen til Thon Wifi kan utebli eller kan være ustabilt i perioder. Det samme gjelder båndbredde og generell brukeropplevelse. Vedlikehold av Thon Wifi vil ikke bli varslet den enkelte bruker.

OTG er ikke ansvarlig for den enkelte brukers bruk av internett, for applikasjoner eller tjenesters funksjonalitet ved bruk av Thon Wifi eller andre forhold som følge av den enkelte brukers bruk av Thon Wifi.

En hver form for ulovlig bruk av Thon Wifi enten direkte eller indirekte kan føre til politianmeldelse av den enkelte bruker.

Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun et fåtall godkjente personer hos OTG og hos leverandør som har tilgang til informasjon i Thon Wifi. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Ansvar for databehandling

Thon Holding AS som er ansvarlig selskap for den kommersielle driften, utviklingen og anvendelse av data internt i OTG. Hos Thon Holding AS er det daglig leder som har det overordnede ansvaret for den kommersielle delen av Thon Wifi. Videre er det daglige ansvaret delegert til markedsdirektøren for OTG. Olav Thon Gruppen AS er behandlingsansvarlig.

Den tekniske løsningen for Thon Wifi er levert av Netnordic AS. Netnordic er databehandler og ansvarlig for den tekniske infrastrukturen, teknisk datainnhenting og den tekniske lagringen og oversendelse av data, personopplysninger og brukerdata. Hos Netnordic er det daglig leder som har det overordnede ansvaret for den tekniske delen av Thon Wifi. Videre er det daglige ansvaret delegert til datasenteransvarlig i Netnordic.

Personopplysninger Dersom du som bruker ønsker innsyn i hvilken informasjon som er lagret om deg tilknyttet Thon Wifi, kan du få dette ved å kontakte kundeservice på e-post: .

Personvernombud

Olav Thon Gruppen har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Olav Thon Gruppens behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet på e-postadresse .