Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Poengenes gyldighet

  • Poengsaldo og utløpsdato kan sjekkes på Min Side, og synliggjøres også på de månedlige nyhetsbrevene.
  • Ved uttak benyttes de eldste poengene først.
  • Hvis programmet avvikles, slettes kontohavers saldo uten kompensasjon.