Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Generelle vilkår

  • Programmet Thon DISCOVERY er lagt opp som en elektronisk basert tjeneste. Medlemskommunikasjon foregår derfor primært via internett og elektronisk post.
  • Thon Hotels er del av Global Hotel Alliance, og medlemmer av Thon DISCOVERY blir automatisk også medlemmer av GHA Discovery ved innmelding etter 20. mai 2014. Medlemmer innmeldt før denne dato må gi sitt samtykke.
  • Thon DISCOVERY registrerer medlemmets navn, adresse og hotellovernattinger (inkl. hotellnavn, dato for overnattingen, døgnpris, overnattingsformål etc. Informasjonen inngår i medlemmets profil og benyttes til å tildele bonuspoeng. I tillegg kan medlemmet selv oppdatere sin medlemsprofil med interesser og preferanser knyttet til hotellopplevelsen. Denne informasjonen inngår i medlemsprofilen og benyttes til å skreddersy relevante tilbud til medlemmene. Thon DISCOVERY benytter kun informasjon som medlemmet selv aktivt har gitt oss, og det er mulig å reservere seg mot nyhetsbrev både på «Min side» og via link i nyhetsbrevene
  • Ved aksept av medlemskap i GHA Discover vil medlemsinformasjon som nevnt i punktet over vil bli tilgjengeliggjort for Global Hotel Alliance (GHA). GHA benytter denne informasjonen til å skreddersy og sende relevante tilbud og informasjon til sine medlemmer. Via avmeldingslink i hvert nyhetsbrev er det mulig å melde seg av disse nyhetsbrevene.
  • Det tas forbehold om trykkfeil i publisert materiale og endringer av fordeler, rabatter og priser.
  • Thon Hotels forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Thon DISCOVERY-programmet, og å oppdatere medlemsbetingelser og vilkår.