Gå direkte til innhold
Resepsjonen hos Thon Hotel Opera

Retningslinjer på våre hoteller i Norge

Her finner du en oversikt over retningslinjer på Thon Hotels i Norge basert på de nasjonale smitteverntiltakene.

Råd fra myndighetene

Vi følger rådene til lokale og nasjonale helsemyndigheter om forebygging av smitte. Vi videreformidler også informasjon til gjester og besøkende om viktigheten av god håndhygiene. I tillegg har Thon Hotels en egen beredskapsgruppe dersom det skulle oppstå eventuelle tilfeller. Sikkerhet for våre gjester og ansatte er vår høyeste prioritet.

For mer informasjon, vennligst besøk Folkehelseinstituttet sine nettsider.

  • Våre fasiliteter

Vi gjør oppmerksom på at det muligens vil forekomme endringer basert på oppdaterte råd fra Regjeringen og kommuner. Vi beklager ulempene dette eventuelt vil medføre.

Mat og drikke

  • Våre restauranter, barer og puber følger de gjeldene smittevernreglene og holder åpent så fremst de nasjonale og lokale smittevernstiltakene tillater dette.
  • Vi serverer frokostbuffet på våre hoteller, med forbehold om minimum 20 boende gjester på hotellet.
  • Kveldsmat vil ikke bli servert inntil videre.
  • Servering av alkohol kun ved bordservering. Nasjonalt sjenkestopp kl. 00:00.

Besøk hotellsiden for mer informasjon om åpningstider.

Treningsrom og svømmebasseng

  • Treningsrommene våre på noen destinasjoner holder dessverre midlertidig stengt.
  • Hotellene med åpne treningsrom tilrettelegger for at smittevernrutinene blir ivaretatt. For spørsmål rettet mot åpningstider og booking av time, bes det ta direkte kontakt med hotellet det gjelder.
  • Våre svømmebasseng holder midlertidig stengt inntil videre.

Få oversikt over hvilke hoteller som holder treningsrommet åpent.

Kurs og konferanser

Sikkerhet for våre gjester og hotellmedarbeidere er svært viktig for oss. Vi har derfor innført nye rutiner ved konferanser og møtevirksomheter på våre hoteller.

Få full oversikt over hvordan vi skaper trygge rammer for din konferanse.

  • Avbestillingsvilkår

Endring i avbestillingsvilkår 

Som følge av situasjonen vi befinner oss i, justerer vi på avbestillingsvilkårene både for individuelle bestillinger og gruppebestillinger.

Nye innreiseregler for utenlandske borgere

Vi justerer avbestillingsvilkårene etter Regjeringens beslutning om å stenge grensene for utenlandske borgere som vil reise til Norge. Dette er å betrakte som force majeure, hvilket betyr at vi ikke belaster våre utenlandske gjester, verken gruppebestillinger eller individuelle, som må returnere ved ankomst til Norge. Dette inkluderer også de som velger å kansellere reisen før de kommer så langt.

Dette gjelder i perioden innreiseforbudet gjelder. Vi oppdaterer fortløpende basert på den til enhver tid gjeldene smittevernsinstruks fra Regjeringen.

For alle andre gjelder normale avbestillingsregler som følger bestillingen. Dette gjelder gruppereiser, konferanser og individuelle reisende.

Relevante artikler