Gå direkte til innhold
Thon Hotel Polar

Tussøya

Fasiliteter

Rom egenskaper

Klasserom

12 personer

Klasserom

Kino

24 personer

Kino

U-bord

7 personer

U-bord

Styrebord

7 personer

Styrebord