Gå direkte til innhold
Thon Hotel Polar

Ringvassøya

Fasiliteter

Rom egenskaper

Klasserom

22 personer

Klasserom

Kino

40 personer

Kino

U-bord

12 personer

U-bord

Styrebord

12 personer

Styrebord