Gå direkte til innhold
Thon Hotel Polar

Ringvassøya

Fasiliteter

Rom egenskaper

Klasserom

36 personer

Klasserom

Kino

48 personer

Kino

U-bord

18 personer

U-bord