Gå direkte til innhold
Thon Hotel Polar

Ringvassøya

Fasiliteter

Rom egenskaper

Klasserom

42 personer

Klasserom

Kino

60 personer

Kino

U-bord

20 personer

U-bord