Gå direkte til innhold
Thon Hotel Polar

Kvaløya

Fasiliteter

Rom egenskaper

Klasserom

100 personer

Klasserom

Kino

130 personer

Kino

U-bord

50 personer

U-bord