Gå direkte til innhold
Thon Hotel Polar

Håkøya

Fasiliteter

Rom egenskaper

Klasserom

10 personer

Klasserom

Kino

12 personer

Kino

U-bord

8 personer

U-bord

Styrebord

12 personer

Styrebord