Gå direkte til innhold
Thon Hotel Polar

Håkøya

Fasiliteter

Rom egenskaper

Klasserom

9 personer

Klasserom

Kino

12 personer

Kino

Styrebord

7 personer

Styrebord