Møterom og konferanserom Søya i klasseromsoppsett på Hotel Surnadal

Romegenskaper

U-bord

26 personer

U-bord

Klasserom

34 personer

Klasserom

Kino

60 personer

Kino

Styrebord

20 personer

Styrebord