Møterom Hjelmen med whiteboard og prosjektor med plass til 16 stykker i styrebord på Hotel Surnadal

Romegenskaper

Styrebord

16 personer

Styrebord