Gå direkte til innhold
Konferanserom på Thon Hotel Storo
1 / 4

Konferanserom for konferansegjester

Møterom i U-bordoppsett
2 / 4
Møterom i klasseromoppsett
3 / 4
Møterom i oppsett u-bord på Thon Hotel Storo
4 / 4
Thon Hotel Storo

Møterom 3

Areal: 69 m² Takhøyde: 3,3 meter

Fasiliteter

Rom egenskaper

Kino

70 personer

Kino

Klasserom

48 personer

Klasserom

U-bord

26 personer

U-bord

Styrebord

22 personer

Styrebord