Dekkede bord og flygel i Store Festsal på Hotel Bristol i Oslo
Hotel Bristol

Store Festsal

Romegenskaper