Oppsett i hestesko i den mauriske salong
Hotel Bristol

Mauriske Salong

Romegenskaper

U-bord

14 personer

U-bord

Styrebord

14 personer

Styrebord