Sittegruppe midt i den mauriske ballsal på Hotel Bristol i Oslo
Hotel Bristol

Mauriske Ballsal

Romegenskaper

Bankett

40 personer

Bankett