Dekket bord i selskapslokalet Ibsen

Romegenskaper

Styrebord

8 personer

Styrebord

Bankett

8 personer

Bankett