Gå direkte til innhold
Dekket bord i selskapslokalet Hjørnestuen
Hotel Bristol

Hjørnestuen

Fasiliteter

Rom egenskaper

Styrebord

28 personer

Styrebord

Mottakelse

25 personer

Mottakelse