Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Dekket bord i selskapslokalet Hjørnestuen
Hotel Bristol

Hjørnestuen

Fasiliteter

Rom egenskaper

Gruppebord

40 personer

Gruppebord

Styrebord

28 personer

Styrebord

Mottakelse

25 personer

Mottakelse