Dekket bord i selskapslokalet Hjørnestuen
Hotel Bristol

Hjørnestuen

Romegenskaper

Bankett

12 personer

Bankett

Styrebord

12 personer

Styrebord