Kannesteinen møterom på Hotel Måløy
1 / 2
Utsnitt av møtebord på Kannesteinen møterom på Hotel Måløy
2 / 2

Romegenskaper

Styrebord

14 personer

Styrebord