Gå direkte til innhold
Kannesteinen møterom på Hotel Måløy
1 / 2
Utsnitt av møtebord på Kannesteinen møterom på Hotel Måløy
2 / 2
Hotel Måløy

Kannesteinen

Rom egenskaper

Styrebord

14 personer

Styrebord