Fasiliteter

  • Flipover
  • Skjerm/monitor
  • Trådløst nettverk

Romegenskaper

Styrebord

15 personer

Styrebord