Penn og papir

Fasiliteter

  • Trådløst nettverk
  • Lysdimmer
  • Parkettgulv
  • Universelt utformet
  • Smartboard
  • Skjøteledninger
  • Dagslys

Romegenskaper

Styrebord

10 personer

Styrebord