Penn og papir

Fasiliteter

  • Trådløst nettverk
  • Smartboard

Romegenskaper

Styrebord

10 personer

Styrebord