Møterom med plass til 30 personer

Fasiliteter

  • Flipover
  • Mikrofon
  • Lydanlegg
  • Trådløs mikrofon
  • Trådløst nettverk
  • Lysdimmer
  • Parkettgulv
  • Universelt utformet
  • Skjøteledninger
  • Dagslys

Romegenskaper

Kino

50 personer

Kino

Klasserom

30 personer

Klasserom

U-bord

16 personer

U-bord

Styrebord

12 personer

Styrebord