Gå direkte til innhold

Thon Hotels

Møterom Hvelvet på Thon Hotel Parken med styrebordoppsett
1 / 2
Møterom Hvelvet ved Thon Hotel Parken med selskapsoppsett
2 / 2

Fasiliteter

Rom egenskaper

Styrebord

15 personer

Styrebord