Møterom Osp med plass til 10 personer på Hotel Parken i Kristiansand

Fasiliteter

  • Whiteboard
  • Flipover
  • Skjerm/monitor
  • Lydanlegg
  • Trådløst nettverk
  • Universelt utformet
  • Skjøteledninger
  • Balansert ventilasjon

Romegenskaper

Styrebord

10 personer

Styrebord