Penn, papir og drops på skrivebord i møtelokale
Thon Partner Hotel Horten

Karljohansvern

Karljohansvern ligger i vår 2. etasje med utsikt mot Oslofjorden. Perfekt for mindre grupper.

Romegenskaper

Kino

30 personer

Kino

Klasserom

22 personer

Klasserom